Aksionet ne biznes projekt

Plani i biznesit Në vazhdim do të bëjmë shpjegimin e përgjithshëm të disa elementeve më kryesore që i përmban një plan i biznesit 1
(@ItoayTweetKo) June 2, 2023 Fillimisht, ajo 38% e aksioneve të supozuara që i kishte mbetur Jolie dhe që të dy kishin rënë dakord, u shndërrua në 50% kur Jolie përfshiu atë palë të tretë
Aksionet ndahen ne:aksione të zakonshme dhe aksione të preferuara
Investitorët blejnë aksione në firma që besojnë se do të vlerësohen në vlerë
/body>